תנאי שירות אכסון אתרים

  תנאי השימוש של החברה נועדו לשמור על שירותים נאותים ללקוחות החברה כולה, ועל שירותים נאותים ותקינים. כללי 1. החברה מעמידה לרשות הלקוח שירותי אינטרנט ו\או שירותי אחסון אתרים, כפי שיפורט בהסכם זה להלן. 2. ההסכם יחול מיום הקצאת שטח האחסון על ידי החברה ללקוחו, או מרגע מתן שירותי אינטרנט ללקוח. הסכם זה יסתיים על […]

Reach out to potential B2B Professionals with one click

reach-out-to-B2B-Professionals

Are you looking to reach out to potential B2B Professionals/ Executives/ Resellers across all the industries for your Lead Generation, Campaigns, Tele-Calling, and other Product Promotion activities across the globe?   Acquire Decision Makers from any Industries: Information Technology, Retail, Food & Beverage, Telecommunication, Healthcare, Mining, Minerals & Metals, Oil & Gas, Energy & Utilities, Marketing and Advertising, […]

How to reduce Facebook advertising cost

are facebook ads too expensive - clickz.io

Facebook is not just a social media platform; it is a behemoth with over 2.5 billion active monthly users. No business worth its weight in salt can today afford to ignore Facebook when trying to reach out to its target group of customers. When social media influences customers’ buying behaviour, it is not feasible to […]

Advantages of B2B lead generation platforms

Clickz.io is a b2b lead generation platform for marketing Pros for the tech and startup niche. Start your campaign today, and increase your sales by getting your message to the right people at the right time. Start your campaign now or Contact us today to get quality leads for your business.

Advantages of B2B lead generation platforms If you are a business owner, you cannot wait for customers to land on your door and buy your products and services. Retail sales are essential, but if you want to sell your products in bulk, you need to find out about businesses that buy products and services similar […]

Finding the best B2B lead generation agency

B2B lead generation agency

B2B lead generation is a term that has become very popular in the world of marketing these days. Companies are working hard to reach out to their potential customers and other companies with whom they want to do business. B2B means business to business, and it creates many opportunities for business.   In this type […]

Everything you wanted to know about B2B lead generation

Everything you wanted to know about B2B lead generation If you are doing business, you need customers to generate sales and profits. And where do these customers come from? They come from your friends, their friends, through advertising, and referral programs. If you want more customers, there is a smart way called B2B lead generation […]

Highly effective lead generation techniques

Highly effective lead generation techniques Sales and customers are the backbones of any business. If you are running a small business, you are always on the lookout for new customers. The marketing phrase for all methods used to reach these prospects is referred to as lead-generation. Not all leads convert into customers buying your products […]

Facebook ads alternative 2020

With more than 2.5 billion active users, Facebook is undoubtedly the number one social media platform in the world. It is used by businesses in many ways to increase their sales, and a direct route is through advertising on this social media giant. An average person spends nearly 75% of his time on the internet […]

Proven and time tested lead generation tactics on LinkedIn

LinkedIn is the most popular social media platform for professionals with over 500 million members worldwide. For businesses, it is an invaluable platform to drive large numbers of visitors to their websites. However, it all starts with lead generation, an umbrella term used to describe activities employed to identify and cultivate prospective customers. Businesses make […]

Upgrade Your Business Strategy With Community Marketing

Community Marketing

Community marketing is one of the most effective business strategies to attract more clients, create engagement with your prospects and inspire brand advocates in a ‘post-advertising’ era. With the increase in social media use and the decrease in advertising effectiveness, more and more brands are beginning to focus on a marketing technique that conveys to […]